Kontakt

JUDr. Beata Swanová, advokátka, mediátorka

 • So sídlom
  Šoltésovej 22,
  811 08 Bratislava
   
 • Zapísaná v zozname SAK pod číslom 4205
 • Zapísaná v zozname mediátorov MS SR pod č. 31
 • IČO 360 76546
   
 • Tel.: 0918 560 755
 • E-mail: swanova@swanova.sk
 • Web: www.swanova.sk